[Home] [Mekanik] [Digital 2.sem] [Digital 6.sem]
Digital 2.sem
Up ] Lektion 1 ] Lektion 2 ] Lektion 3 ] Lektion 4 ] Lektion 5 ]

 
 

 

 

Lektion  
   #1   Boolsk algebra og kombinatorisk AND-OR logik
   #2   Brug af WebPack og implementation i Hardware.
   #3   Kombinatorisk sammenlignet med sekventiel logik,  grundlæggende VHDL
   #4   Synkrone Tilstands Maskiner  
   #5   Aritmetiske kredsløb og Hukommelse
  Programmerbar Synkron Tilstands Maskine = CPU (The Gnome)