[Home] [Lektion 1] [Lektion 2] [Lektion 3] [Lektion 4] [Lektion 5]
Lektion 2
Up ]


Kombinatorisk logik og brugen af BASYS / WebPack

 
Logisk - overblik
 
 
 
 
 
 
 
 Emner:

Last updated: 11-02-09

 •  Standard Kombinatorisk Logik

  •  Decoder             Wak: afsnit 6.4  (side 384-391) + (side 398-399 med VHDL)

  •  Encoder             Wak: afsnit 6.5  (til orientering)

  •  Multiplekser         Wak: afsnit 6.7 (side 432-438) + (side 444-445 med VHDL)

  •  Demultiplekser   Wak: afsnit 6.7  (side 438-440 til orientering)
    

 •  Xilinx WebPack ISE

  •  Oprettelse af nyt projekt

  •  Oprettelse af nyt schematic design

  •  Syntese af design

  •  Simulering

  •  Pin-assignment

  •  Programmering af kit.
    

 •  Hardware beskrivende sprog (VHDL) Wak: afsnit 5.3 - Mest til orientering og efter behov

  •  ENTITY - ARCHITECTURE    Wak: side 258-259

   •  in / out

  • Concurrent kode (Alt imellem BEGIN .. END i en ARCHITECTURE)  Wak: afsnit 5.3.6  (1)

   •  WITH ... SELECT           Wak: side 277-278

(1) - Dataflow Design Elements = Concurrent code
(2) - Behavorial Design Elements = Sequential code

   Resume: (Efterrationalisering)
 

Denne lektion vil primært blive brugt til at komme i gang med brugen af XiLinx WebPack og BASYS kittet

 

How to start a new design ==>

 

  Eksempler og opgaver:
 

 

 

   

 

   

Hit Counter