[Home] [Multiplekser] [Øvelse 1]
Multiplekser
Up ] LD ] ST ] FB ] SFC ]

  •  Multiplekseren er en meget nyttig og meget brugt komponent inden for den digital verden - Hele vores telefon netværk er (eller var) baseret på multipleksere som kan dirigere forbindelser imellem de abonnenter der ønsker at tale sammen.

  •  Også inden for PLC verdenen er der behov for dens funktionalitet.

 

Multipleksere findes i mange "størrelser", men M4_1 er en typisk repræsentant.

Den består af 4 dataindgange D0, D1, D2 og D3 samt en dataudgang Y.

De to styreindgange S1 og S0 bestemmer hvilke af dataindgangene der skal bestemme over udgangen Y.

Man kan betragte den som en omskifter hvor S1,S0 bestemmer hvilke position der skal vælges.