[Home] [Mekanik] [Digital 2.sem] [Digital 6.sem]
Digital 6.sem
Up ] Lektion 1 ] Lektion 2 ] Lektion 3 ] Lektion 4 ] Lektion 5 ] Lektion 6 ] Lektion 7 ] Lektion 8 ] Lektion 9 ] Lektion 10 ] Lektion 11 ]

 
 

 

 

Lektion  
   #1   Boolsk algebra og kombinatorisk AND-OR logik
   #2   Kombinatorisk logik sammenlignet med sekventiel logik,  grundlæggende VHDL
   #3   Synkrone Tilstands Maskiner  - Analyse
   #4   STM  - Design og Syntese (State Diagrammer)
   #5   Aritmetiske kredsløb og Hukommelse
   #6    Programmerbar Synkron Tilstands Maskine = CPU (The Gnome)
   #7   PicoBlaze og MicroBlaze
   #8    Pong - VGA interface - Keyboard interface
   #9    FIR - filters ...  PWM PPM DAC outputs
  #10    PID regulators
  #11     Division and conversions
  #12    Opsummering og opfølgning