[Home] [Lektion 1] [Lektion 2] [Lektion 3] [Lektion 4] [Lektion 5] [Lektion 6] [Lektion 7] [Lektion 8] [Lektion 9] [Lektion 10] [Lektion 11]
Lektion 1
Up ]


Boolsk algebra og kombinatorisk AND-OR logik

 
 
Boolean Algebra
 
 
 
 
 
AND OR NOT
 
 
 
 
Number systems
 
 
 
Carnaugh Maps
 
Logic signals
TTL Logic
CMOS logic
PAL - PLA
CPLD
FPGA
 
Xilinx Webpack
1. Schematic Design
 
 

  Emner:

Last updated: 30-01-09

 •  Boolsk algebra 

  •  Switching Algebra Wak: afsnit 4.1 (side 183-191)

  •  Axioms 

  •  Logiske funktioner Wak: afsnit 4.1.6 (side 196-196)

  •  Sandhedstabeller

 •  Basale Logiske Funktioner (Kombinatorisk logik) Wak: afsnit 3.1 (side 80-84)

  •  AND

  •  OR

  •  NOT

  •  XOR

  •  NAND

  •  NOR

  •  XNOR

 •  Talsystemer (introduktion)

  •  Decimale tal  Wak: afsnit 2.1 , 2.2 og 2.3

  •  Binære tal

  •  Hexadecimale tal

  •  Graykodede tal   Wak: afsnit 2.11

 •  Carnaugh kort

  •  Med 2 til 5 variable Wak: afsnit 4.3.4 (side 212-221)

 •  Logik familier

  •  Logiske signaler - Wak: afsnit 3.1 Logic signals and Gates

  •  TTL     - Wak: afsnit 3.2 Logic Families - A little bit of TTL  (til orientering)

  •  CMOS - Wak: afsnit 3.3 CMOS Logic  (til orientering)  - se også her

  •  PAL   - Wak: afsnit 6.3 Combinatorial PLDs (til orientering)

  •  CPLD- Wak: afsnit 9.5 Complex Programmable Logic Devices (til orientering)

  •  FPGA  Wak: afsnit 9.6 Field Programmable Gate Array (til orientering)

 •  Xilinx ISE (Webpack 9.2i eller 10.1i)  (Kræver 8 .. 15 Gb harddisk plads)

  •  Oprettelse af nyt projekt (New project)

  •  Diagramtegning (Create new source: Schematic)

  •  Syntese (Oversættelse)

  •  Simulering af et digitalt design

 

 
 

 Resume:

 

Verden er analog - endnu, der arbejdes på sagen. Inden længe lukkes der for det analoge TV-signal og selv om gamle vinylplader stadig kan købes er MP3 musik kommet for at blive.

Man skal naturligvis altid huske på at digitalt signal "blot" er et analogt signal, hvor man har beslutte at værdier i intervaller betragtes som logisk "1" og "0". (Digital vs. Analog)

Et digitalt system kan bestå af en CPU med tilhørende lager og periferi enheder - f.eks. i form af en microcontroller.
Det betyder at hardwaren er fastlagt på forhånd, medens funktionaliteten skal defineres ved hjælp af software.

Alternativet til et CPU - baseret system er et "skræddersyet" digitalt system med en funktionalitet fastlagt i hardwaren. Indtil fremkomsten af programmerbar logik (CPLD / FPGA) og hardware beskrivende sprog var denne løsning meget besværlig og dyr. Et typisk digitalt system vil indeholde både dedikeret logik og mindst en CPU med tilhørende programmel. (Why should you design a Digital System)

Boolsk algebra er naturligvis grundlaget for al moderne digitalteknik og Carnaugh kort er godt værktøj til reduktion af boolske ligninger. Begge værktøjer har dog deres begrænsninger og fremtiden tilhører helt klart hardware beskrivende sprog som Verilog, Abel og VHDL.

Stort set alle logiske kredse er idag baseret på CMOS teknologi, men er kan dog stadig være behov for at interface CMOS med den ældre TTL teknologi.

   

)

 

 Eksempler og opgaver

 

 

 

 

 

Hit Counter