[Home] [TTL] [CMOS] [PALs] [CPLD] [FPGA]
PALs
Up ]

 
  PAL = Programmable Array Logic
 

 

 
  Programmable Array Logic (before prog.)
 

  Programmable Array Logic (after prog.)
 

   
  PLA = Programmable Logic Array
 

   
   
 

Hit Counter